หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗๐) - ๒๔๘๔.pdf/9

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ลำดับพระวงศ์
ของ
หม่อมเจ้าหญิงคอยท่า ปราโมช

ทางพระบิดา

ทางพระบิดา

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เจ้าจอมมารดาอำภา

มีพระโอรสธิดา ๖ พระองค์ คือ

  1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นนฤบาล (พระองค์เจ้ากปิฐา ต้นสกุล กปิฐา ณอยุธยา)
  2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระองค์เจ้าปราโมช ต้นสกุลปราโมช ณอยุธยา)
  3. พระองค์เจ้าชายกรรฐา
  4. พระองค์เจ้าชายเกยูร
  5. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี
  6. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี
สายทางพระมารดาสืบมาดั่งนี้

กรมพระราชวังสถานพิมุข (พระวังหลัง)

พระองค์เจ้าทับทิม หม่อมแย้ม

มีธิดา ๓ ท่าน คือ