หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗) - ๒๔๖๑.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว


คำนำ

 ด้วยกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณได้เลือกคัดหนังสือพงษาวดารเรื่องต่าง ๆ ตามที่ควรจะจัดเข้าเปนหมวดหมู่กันได้ รวบรวมเข้าเปนภาค ๆ เรียกว่า หนังสือประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๑ ที่ ๒ เปนลำดับไป สำหรับให้ผู้มีศรัทธารับไปพิมพ์ในการกุศลเปนหลายรายมาแล้ว
 ที่เรียกว่า หนังสือประชุมพงษาวดาร คือ รวบรวมเรื่องพงษาวดารเกร็ดต่าง ๆ บรรดาได้ฉบับมาในหอพระสมุดฯ ซึ่งเห็นว่า เปนเรื่องน่ารู้แลน่าอ่าน พิมพ์เพื่อให้ได้ทราบกันแพร่หลายแลรักษาเรื่องโบราณคดีนั้นไว้มิให้สูญ หนังสือประชุมพงษาวดารจึงมักมีเรื่องแปลก ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเปนหนังสือซึ่งชอบอ่านกันมาก หนังสือประชุมพงษาวดารได้พิมพ์แล้ว ๙ ภาค
 ภาคที่ ๑ มี ๖ เรื่อง คือ
 (๑)   พงษาวดารเหนือ
 (๒)   พระราชพงษาวดาร ฉบับหลวงประเสริฐ
 (๓)   จาฤกครั้งกรุงศุโขไทย[วซ 1]
 (๔)   พงษาวดารเขมร
 (๕)   พงษาวดารพม่ารามัญ
 (๖)   พงษาวดารล้านช้าง
 ภาคที่ ๒ มี ๘ เรื่อง คือ
 (๑)   เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงเก่า
 (๒)   เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราชครั้งกรุงธนบุรี