หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๗) - ๒๔๖๑.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๓)
 ภาคที่ ๖ เรื่อง สงครามไทยรับกับพม่าครั้งกรุงเก่า ๒๔ ครั้ง
 ภาคที่ ๗ มี ๔ เรื่อง คือ
 (๑)   คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี
 (๒)   คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์
 (๓)   คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท
 (๔)   คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ในเมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต
 ภาคที่ ๘ มี ๕ เรื่อง คือ
 (๑)   จดหมายเหตุปูมโหร
 (๒)   จดหมายเหตุปูมจมื่นก่งศิลป์
 (๓)   พระราชพงษาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด)
 (๔)   พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔ เรื่อง ปฐมวงษ์
 (๕)   เรื่องตำนานพระโกษฐ
 ภาคที่ ๙ มี ๔ เรื่อง คือ
 (๑)   พงษาวดารเมืองเชียงรุ้ง
 (๒)   พงษาวดารเมืองไล
 (๓)   พงษาวดารเมืองแถง
 (๔)   พงษาวดารเมืองเชียงแขง
 หนังสือประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๗ นี้พิมพ์ครั้งแรกในงานศพนายอี๋เมื่อปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐ หนังสือฉบับนั้นหมด นายเล็ก