หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตราของราชบัณฑิตยสภา
ตราของราชบัณฑิตยสภา
โบราณคดีสโมสร
โบราณคดีสโมสร
ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๘
พระยาศรีภูริปรีชา รามาธิปติราชภักดี
ศรีสาลักษณวิสัย อภัยพิริยพาห
พิมพ์แจกในงานศพคุณหญิงศรีภูริปรีชา
ปีมเสง พ.ศ. ๒๔๖๐
พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทย ณถนนรองเมือง