หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๑๐)

เมื่อสามีได้รับพระราชทานพานทอง ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์เลื่อนขั้นขึ้นเปนชั้นตติยจุลจอมเกล้าเมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๔๔๔ นอกจากนั้น ได้รับพระราชทานเหรียญพระราชพิธีต่าง ๆ ตามบันดาศักดิภรรยาข้าราชการชั้นสูง.

พระยาศรีภูริปรีชามีบุตรธิดากับคุณหญิงพึ่ง ๑๑ คน คือ—

 นายผัน สาลักษณ รับราชการเปนที่พระยาศรีสุนทรโวหาร

 นางสาวถวิล สาลักษณ แต่งงานกับพระยาธรรมศักดิมนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณกรุงเทพ)

 นางสาวปรุง สาลักษณ

 ธิดา ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเล็ก

 นางสาวฉวี สาลักษณ แต่งงานกับหลวงบวรวาที (ม.ร.ว.โต๊ะ นภวงษ์ ณกรุงเทพ)

 ธิดา ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเล็ก

 นายเล็ก สาลักษณ เปนหลวงวิจิตรราชมนตรี

 นายสุนทร สาลักษณ เปนนายแก้ววังสรรค์

 นางสาวศรี สาลักษณ

๑๐ ธิดา ถึงแก่กรรมเสียแต่ยังเล็ก

๑๑ นายอุดม สาลักษณ

คุณหญิงศรีภูริปรีชามีอัธยาไศรยศรัทธามั่นคงในพระสาสนามาตั้งแต่ยังสาว ครั้นเมื่ออายุล่วงเข้ามัชฌิมวัย มีบุตรธิดาเติบใหญ่พอจะ