หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/122

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ตำนานพระโกษฐ
กรมพระสมมตอมรพันธุ์ กรมพระดำรงราชานุภาพ
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงษ์
ช่วยกันทรงสืบสวนเรียบเรียง

พระโกษฐที่ทรงพระบรมศพแลพระศพเจ้านาย กับโกษฐที่พระราชทานสำหรับศพข้าราชการผู้มีบันดาศักดิสูง ซึ่งมีอยู่เวลานี้ รวมเบ็ดเสร็จมี ๑๔ อย่าง เรียงโดยลำดับยศเปนดังนี้

 พระโกษฐทองใหญ่

 พระโกษฐทองรองทรง นับเสมอพระโกษฐทองใหญ่

 พระโกษฐทองเล็ก

 พระโกษฐทองน้อย

 พระโกษฐกุดั่นใหญ่

 พระโกษฐกุดั่นน้อย

 พระโกษฐมณฑปใหญ่

 พระโกษฐมณฑปน้อย

 พระโกษฐไม้สิบสอง

๑๐ พระโกษฐพระองค์เจ้า เดิมเรียกว่า โกษฐลังกา