หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/127

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๔
พระโกษฐทองใหญ่ทรงพระบรมศพแลพระศพ
(ตามที่จดไว้เดิมในห้องพระอาลักษณ์)
ในรัชกาลที่ ๑

 กรมหลวงศรีสุนทรเทพ

ในรัชกาลที่ ๒

 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์

 กรมพระราชวังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

 สมเด็จพระสังฆราชวัดราชสิทธาราม

 กรมหลวงพิทักษมนตรี

 กรมหลวงเทพวดี

ในรัชกาลที่ ๓

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

 กรมหมื่นสุรินทรรักษ์

 กรมขุนอิศรานุรักษ์

๑๐ กรมพระราชวังในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๑ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ

๑๒ สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์

๑๓ สมเด็จพระศรีสุลาไลย