หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/129

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑๖
ในรัชกาลที่ ๕

๒๗ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เมื่อชัก

๒๙ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ เมื่อชัก

๓๐ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน

๓๑ สมเด็จเจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน

๓๒ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

๓๓ กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์

๓๔ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์

๓๕ สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ

๓๖ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร

๓๗ สมเด็จเจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรไทย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ

ในรัชกาลปัจจุบัน

๓๘ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๙ กรมหลวงวรเสรฐสุดา

๔๐ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์

(จดต่อเมื่อจะลงพิมพ์นี้)

๔๑ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เมื่อชัก

๔๒ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ เมื่อชัก