หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/20

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
ปีมเมีย จ.ศ. ๑๑๒๔ ณวัน ๑๒ ค่ำ มีสุริยุปราคา ณวัน ๑๒ ค่ำ มีจันทรุปราคา
ปีรกา จ.ศ. ๑๑๒๗ พม่ายกเข้ามาตั้งดงรังหนองขาว
ปีจอ จ.ศ. ๑๑๒๘ ณวัน ค่ำ เสียค่ายปากจั่น พม่าเข้าล้อมกรุงฯ
ปีกุญ จ.ศ. ๑๑๒๙ ณวัน ค่ำ กลาบาตตก
ณวัน ค่ำ เสียกรุงแก่พม่า
ณวัน ๑๑ ฯ  ค่ำ พม่าฆ่าคน
ปีนี้ มีอธิกวาร โหรมิได้จดหมาย
ปีชวด จ.ศ. ๑๑๓๐ เมืองพิศณุโลก เมืองพิจิตร แตกมาสู่โพธิสมภาร ได้เมืองนครราชเสมา
ณวัน ค่ำ เวลาเช้า โมง ๑ แผ่นดินไหว
ปีนี้ เจ้าตากได้ราชสมบัติ อายุ ๓๔ ปี
ปีฉลู จ.ศ. ๑๑๓๑ พระสงฆ์ลุยไฟ ได้เมืองนครศรีธรรมราช
ปีขาล จ.ศ. ๑๑๓๒ ได้เมืองฉลางบุรี พม่ายกจากฉลางบุรีแตกกลับไป
ปีมเสง จ.ศ. ๑๑๓๕ ณวัน ๑๔ ฯ  ๑๑ ค่ำ มีจันทรุปราคา
ณวัน ค่ำ พม่ายกมาตั้งเมืองพิไชย
ณวัน ค่ำ พม่าหนี
ปีมเมีย จ.ศ. ๑๑๓๖ ณวัน ๑๐ ค่ำ มีสุริยุปราคา
ณวัน ๑๐ ๑๒ ค่ำ เวลา ๑๑ ทุ่ม ดาวพระเสาร์เข้าวงพระจันทร์ ดาวอื่นขึ้นริมแง่เหนือ
ณวัน ๑๑ ๑๒ ค่ำ ไปตีได้เมืองเชียงใหม่
ณวัน ๑๑ ฯ  ค่ำ ดาวโรหิณีเข้าแง่