หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๘) - ๒๔๖๐.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๐
วัดสระเกษ
ณวัน ๑๐ ฯ  ค่ำ เวลาเช้า ๒ โมง ๔ บาท ยกยอดฟ้าดุสิตมหาปราสาท
ณวัน ๑๒ ค่ำ อัญเชิญพระแก้วมรกฎมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ปีมเสง จ.ศ. ๑๑๔๗ น้ำมาก เข้าแพง เกวียนละชั่ง
ณวัน ๑๒ ฯ  ค่ำ เจ้าวังเก่านิพพาน
ณวัน ๑๐ ค่ำ เวลาเช้า ๔ บาท ยกเสวตรฉัตรที่ประธมวังหลวง
ณวัน ๑๕ ฯ  ค่ำ มีจันทรุปราคา
ณวัน ๑๕ ค่ำ มีสุริยุปราคา
ณวัน ค่ำ ดาวกิติกาเข้าแง่พระจันทร์แง่ใต้
ณวัน ค่ำ เวลาทุ่ม ๑ พม่าปากพิงแตกฝ่ายเหนือ ๑๐,๐๐๐ วังหลังตีแตก
ปีมเมีย จ.ศ. ๑๑๔๘ ณวัน ค่ำ ดาวพระอังคารเข้าแง่พระจันทร์ข้างซ้าย
ณวัน ๑๒ ค่ำ ดาวพระศุกรเข้าแง่พระจันทร์ข้างขวา
ณวัน ๑๔ ฯ  ค่ำ เวลาเช้า ๓ โมงกับ ๖ บาท ยกทัพหลวงไปไชโยคท่าขนุน
ณวัน ค่ำ ทัพน่าตีพม่าสามสบ
ณวัน ค่ำ พม่าสามสบแตก ๓๐,๐๐๐
ปีมแม จ.ศ. ๑๑๔๙ ณวัน ค่ำ ยกทัพน่าไปตีค่ายบางบ่อ
ณวัน ๑๐ ค่ำ เวลายาม ๑ ได้ค่ายบางบ่อ
ณวัน ๑๓ ค่ำ ทัพน่าเข้าติดเมืองกลิอ่อง
ณวัน ค่ำ เวลายาม ๑ ได้เมืองกลิอ่อง