ข้ามไปเนื้อหา

หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พงษาวดารเมืองเชียงรุ้ง

ณปีชวด จัตวาศก (จุลศักราช ๑๒๑๔ พ.ศ. ๒๓๙๕) ได้ถามมหาไชยเมืองพง ให้การว่า เมืองพง เดิมเจ้าฟ้าน้อย ปู่มหาไชย เปนเจ้าเมือง มีภรรยาคนหนึ่ง มีบุตรชายที่ ๑ ชื่อ เจ้าฟ้ามอกคำ ที่ ๒ ชื่อ เจ้าฟ้ากลาง ที่ ๓ ชื่อ เจ้าฟ้าเหา ครั้นเจ้าฟ้าน้อยถึงแก่กรรม เจ้าฟ้ามอกคำ บิดามหาไชย ได้เปนเจ้าเมือง มีภรรยา ๒ คน คนหนึ่งเปนบุตรขุนนางเมืองพง มีบุตรหญิง ๕ คนชื่อ นางอุ่น นางเทพ นางแก้ว นางยอด นางศิริพรหมา แต่นางอุ่นตาย นางเทพเปนภรรยานายพรหมวงษ์ บุตรพระยาหลวงเขื่อนเก่า นางเทพไม่มีบุตร นางแก้วเปนภรรยาเจ้าเมืองนูน มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ นายไหม มหาวังตั้งเปนที่เจ้าเมืองนูน ๆ ถึงแก่กรรมปีมเมีย อัฐศก (จุลศักราช ๑๒๐๘ พ.ศ. ๒๓๘๙)

นางยอดเปนภรรยาเจ้าเมืองลา มีบุตรชื่อ นายมหาวงษ์ ครั้นเจ้าเมืองลาถึงแก่กรรม นายมหาวงษ์ได้เปนเจ้าเมือง

นางศิริพรหมาเปนภรรยามหาวัง เจ้าเมืองเชียงรุ้ง ไม่มีบุตร

ภรรยาคนหนึ่งชื่อ นางกวยฟอง บุตรหม่อมสุวรรณ เจ้าเมืองเชียงรุ้ง มีบุตรชาย คือ มหาไชย อายุ ๔๕ ปี ๑ ชื่อ หม่อมขัติยพรหมา อายุ ๓๐ ปี ๑ ปีขาล ๒ คน ๚