หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๙) - ๒๔๖๑.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เจ้าฟ้ามอกคำเปนเจ้าเมือง อายุได้ ๘๓ ปี ณเดือน ๓ ปีมแม สัปตศก (จุลศักราช ๑๑๙๗ พ.ศ. ๒๓๗๘) ถึงแก่กรรม ฮ่อ พม่า แลมหาวัง ตั้งมหาไชยเปนเจ้าเมือง มหาไชยมีภรรยา ๑๘ คน

ชื่อ นางกันไกร บุตรเจ้าเมืองลา มีบุตรชื่อ หม่อมยวง อายุ ๑๓ ปี นางกันไกรตาย ๑

ชื่อ นางอุกกา บุตรหม่อมพรหม เชื้อวงษ์หม่อมสุวรรณเมืองเชียงรุ้ง ไม่มีบุตร ๑

ชื่อ นางอุด เปนบุตรแสนมงคล มีบุตรหญิงชื่อ นางเกากำ ๆ ตาย ๑

ชื่อ นางแปง เปนบุตรพระยาหลวงชาย มีบุตรชื่อ นางยอดกันทา อายุ ๑๐ ปี ๑

ชื่อ นางปุกกำ เปนบุตรพระยาอริยะเมืองเชียงรุ้ง ไม่มีบุตร ๑

ชื่อ นางคำเอ้ย เปนบุตรพระยาหลวงจันเมืองเชียงรุ้ง มีบุตรชาย ตาย ๑ หญิงชื่อ มลิกา อายุ ๒ ปี ๑

ชื่อ นางแว่นแก้ว เปนบุตรจักกายมองอิต พม่าเมืองอังวะ มารดาเปนลื้อเมืองเชียงรุ้ง มีบุตรชาย ๑ หญิง ๑ รวม ๒ คน ตาย

ชื่อ นางหงษ์คำ เปนบุตรพระยาหลวงจันเมืองอูใต้ มีบุตรหญิงชื่อ นางบัวทองอายุ ๑๐ ปี ๑

ชื่อ นางเกงกำ เปนบุตรพระยาหลวงขัน ๑ ชาวเมืองรำ

ชื่อ นางคำ เปนบุตรพระยาหลวงธนัญไชย ๑ ชาวเมืองรำ