หน้า:ปอท (๒๔๕๔-๐๒-๐๘).pdf/27

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๑๓๐
เล่ม ๒๘ น่า ๔๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๑๒ ถึง มาตรา ๑๑๕ ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ
มาตรา ๑๑๖ ถึง มาตรา ๑๒๘ ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
มาตรา ๑๕๑ ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอำนาจศาล
มาตรา ๑๕๔ ความผิดฐานช่วยผู้อื่นให้พ้นอาญาอันควรรับโทษตามกฎหมาย
มาตรา ๑๖๓ ถึง มาตรา ๑๖๙ ความผิดฐานหลบหนีจากที่คุมขัง
มาตรา ๑๗๗ ถึง มาตรา ๑๘๒ ความผิดฐานสมคบกันเปนอังยี่และเปนส้องโจรผู้ร้าย
มาตรา ๑๘๓ และ มาตรา ๑๘๔ ความผิดฐานก่อการจลาจล
มาตรา ๑๘๕ ถึง มาตรา ๒๐๑ ความผิดฐานกระทำให้เกิดภยันตรายแก่สาธารณชน ฐานกระทำให้สาธารณชนปราศจากความสดวกในการไปมาและการส่งข่าวและของถึงกัน และฐานกระทำให้สาธรณชนปราศจากความศุขสบาย
มาตรา ๒๕๓ ถึง ความผิดฐานเกี่ยวข้องในที่วิวาทต่อสู้กันซึ่งมีผู้ถึงแก่ความตาย
มาตรา ๒๕๔ ถึง มาตรา ๒๕๙ ความผิดฐานประทุษฐร้ายแก่ร่างกาย
มาตรา ๒๖๘ ถึง มาตรา ๒๗๗ ความผิดฐานกระทำให้เสื่อมเสียอิศระภาพ