หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/14

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ขึ้นมาตั้งอยู่บ้านแจะละแม ริมลำน้ำพระมูล ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวสิง ตั้งอยู่บ้านสิงห์ท่า ริมลำน้ำพระชี พากันเป็นหมวดเป็นกองอยู่ได้ประมาณ ๒๐ ปี

ครั้นปีขาล ตรีนิศก[1] ศักราช ๑๑๔๓ เกิดทัพเมืองประทายเพ็ชร์ พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพขึ้นมาปราบปรามกองทัพเมืองประทายเพ็ชร์ เจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ จึงมีตราขึ้นมาถึงท้าวฝ่ายหน้า ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม และท้าวก่ำ ที่ยกมาจากบ้านดู่ บ้านแก ขึ้นมาตั้งอยู่บ้านสิงห์ท่า บ้านแจะละแม นั้น ให้คุมกำลังลงไปรบกองทัพบรรจบกับเจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ ที่พระตะบอง แล้วเจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ แม่ทัพใหญ่ พร้อมด้วยพระยาคทาธร เจ้าเมืองพระตะบอง ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวคำผง ท้าวทิดพรม ท้าวก่ำ และท้าวสิง บ้านสิงห์ท่า บ้านแจะละแม คุมกำลังไปรบเมืองประทายเพ็ชร์มีชัยชะนะ แล้วเจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ เลยกลับเข้าไปกรุงเทพฯ พวกท้าวฝ่ายหน้าก็พากันกลับคืนมาบ้านสิงห์ท่า บ้านแจะละแม ครั้นอยู่มา กองทัพจามสมมุติเซียงแก้วเขาโองยกมารบเมืองนครจำปาศักดิ์ สมเด็จ


  1. ปีขาล ตรีนิศก ที่ว่า ปีขาล ตรีนิศก ศักราช ๑๑๔๓ นั้น ถ้าจุลศักราช ๑๑๔๓ ต้องเป็นปีฉลู