หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/16

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๑

พระพรหมวงษา เจ้าเมืองอุบลฯ พระสุนทรราชวงษา เมืองยโสธร บอกขอรับพระราชทานให้อุปฮาต (ก่ำ) เป็นเจ้าเมือง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสัญญาบัตรตั้งอุปฮาด (ก่ำ) เมืองอุบล เป็นที่พระเทพวงษา เจ้าเมือง ยกบ้านโคกกงดงพะเนียงขึ้นเป็นเมืองเขมราฐ ผูกส่วยน้ำรัก ๒ เลขต่อเบี้ย ป่าน ๒ เลขต่อขอด ด้วยมีความชอบรบข้าศึกศัตรูมีชัยชะนะ จึงได้เป็นเมืองข้าหลวงเดิม

ครั้นถึงณปีวอก จัตวาศก ศักราช ๑๑๗๔ เจ้านครจำปาศักดิ์บอกขอรับพระราชทานให้ท้าวสิง ผู้เป็นที่ราชวงศ์เมืองเชียงโขง เป็นเจ้าเมือง ขอสีชา บุตรเจ้านครจำปาศักดิ์ เป็นที่อุปฮาด ยกบ้านสิงห์ท่าเป็นเมืองยโสธร แล้วทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสัญญาบัตร ตั้งราชวงศ์ (สิง) เป็นที่พระสุนทรราชวงษา เจ้าเมือง ตั้งท้าวสีชาเป็นอุปฮาด ตั้งท้าวบุตร บุตรพระสุนทรฯ เป็นราชวงศ์ ตั้งท้าวเสน บุตรท้าวพระวอ เป็นราชบุตร ยกบ้านสิงห์ท่าขึ้นเป็นเมืองยโสธร ผูกส่วยน้ำรัก ๒ เลขต่อเบี้ย ป่าน ๒ เลขต่อขอด ครั้นอยู่ได้ประมาณ ๘–๙ ปี พระสุนทรราชวงษา (สิง) ถึงแก่กรรม แล้วโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสัญญาบัตร ตั้งอุปฮาด (สีชา) เป็นที่พระสุนทรราชวงษา เจ้าเมือง ราชวงศ์ (บุตร) เป็นที่อุปฮาด ราชบุตรเป็นที่ราชวงศ์ ท้าวสุตตา บุตรเจ้านครจำปาศักดิ์ ท้าวหน้า เป็นราชบุตร อยู่ได้