หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/22

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๗

ฉลองพระเดชพระคุณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทมาช้านาน ก็หามีความผิดไม่ แล้วพระสุนทรราชวงษาจึงไปเกลี้ยกล่อมซ่องสุมเอาครอบครัวเมืองตะโปน เมืองวัง เมืองมหาชัยกองแก้ว ได้ครอบครัวนอกรพระราชอาณาเขตต์มาขึ้นกับกรุงเทพฯ เป็นครอบครัวหลายร้อยหลายพัน แต่ครัวเมืองพิน เมืองตะโปน ยกมาตั้งห้วยแซงขึ้นเป็นบ้านฮองแซง ครัวเมืองมหาชัยกองแก้ว พระสุนทรฯ มีใบบอกขอรับพระราชทานให้เป็นเมืองสกลนคร ครัวเมืองวัง พระสุนทรฯ บอกขอรับพระราชทานขึ้นเป็นเมืองเว (คือ เมืองเรณูนคร)[1] ครัวเมืองนอง พระสุนทรฯ บอกขอรับพระราชทานขึ้นเป็นเมืองท่าอุเทน[2] ขึ้นแก่เมืองนครพนม แต่เมืองวานรนิวาศ[3] พระสุนทรฯ บอกให้เป็นเมืองขึ้นกับเมืองสกลนคร ครั้นต่อมาได้ประมาณ ๕–๖ ปี พระสุนทรราชวงษาแต่งให้ช้างต่อหมอควาญคุมช้างพังพลายเข้าไปโพนแซกคล้องตามเถื่อนป่า หมอควาญไพร่เมืองยโสธรได้ช้างสีประหลาดมาให้พระสุนทรฯ พระสุนทรฯ จึงมีใบบอกถวายช้างสีประหลาด


  1. เมืองเรณูนคร เวลานี้ยุบลงเป็นตำบลเสียแล้ว.
  2. เมืองท่าอุเทน เวลานี้ยุบลงเป็นอำเภอและขึ้นจังหวัดนครพนมตามเดิม.
  3. เมืองวานรนิวาศ เวลานี้ยุบลงเป็นอำเภอและขึ้นจังหวัดสกลนครตามเดิม.