หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/24

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๑๙

เจ้าเมืองนครราชสีมา ขึ้นมาเป็นข้าหลวงแม่กองสัก ตั้งสักเลขหัวเมืองทั้งปวงฝ่ายตะวันออกอยู่ณเมืองยโสธร

ครั้นถึงณปีวอก โทศก ศักราช ๑๒๒๒ เมืองแสน เมืองจันทร์ ท้าวเพี้ยกรมการเมืองยโสธร เห็นว่า พระศรีวรราชเป็นบุตรพระสุนทรฯ ท้าวแข้เป็นบุตรอุปฮาด ท้าวอ้นเป็นบุตรท้าวจันศรีสุราช ท้าวพิมเป็นหลานอุปฮาด (แพง) ท้าวสุพรมเป็นบุตรพระสุนทรฯ และมีความชอบมาด้วยได้ตีทัพและได้ช้างเผือก และเมื่อบิดายังมีชีวิตอยู่นั้น ก็พากันรับราชการมั่นคงแข็งแรง เมืองแสน เมืองจันทร์ ท้าวเพี้ยกรมการ ญาติพี่น้อง จึงพร้อมกันมีใบบอกลงไปกราบบังคมทูลพระกรุณาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอรับพระราชทานให้พระศรีวรราช (เหม็น) เป็นพระสุนทรฯ ท้าวแข้เป็นอุปฮาด ท้าวอ้นเป็นราชวงศ์ ท้าวพิมเป็นราชบุตร ท้าวสุพรมเป็นหลวงศรีวรราช ผู้ช่วยราชการ จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสัญญาบัตรตั้งพระศรีวรราชเป็นที่พระสุนทรฯ ผู้ว่าราชการเมืองยโสธร ท้าวแข้เป็นที่อุปฮาด ท้าวอ้นเป็นราชวงศ์ ท้าวพิมเป็นราชบุตร ท้าวสุพรหมเป็นพระศรีวรราช ผู้ช่วย ขึ้นมาครอบครองแม่ป้าน้าสาวบ่าวไพร่เมืองยโสธร ครั้นอยู่มาได้ประมาณ ๓–๔ ปี อุปฮาด (แข้) ถึงแก่กรรม ต่อมาอีกประมาณ ๒–๓ ปี พระสุนทรฯ แต่งให้ช้างต่อหมอควาญไปแซกโพน ได้ช้างสีประหลาด