หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/30

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๕

จึงบอกขอรับพระราชทานให้ราชวงศ์ (แก่) เป็นอุปฮาด ท้าวฮู่เป็นราชวงศ์ ขึ้นมารับราชการฉลองพระเดชพระคุณอยู่กับพระสุนทรฯ เจ้าเมือง

ครั้นปีรัตนโกสินทรศก ๑๐๙ (พ.ศ. ๒๔๓๓) ตรงกับปีขาล โทศก ศักราช ๑๒๕๒ พระสุนทรราชวงษา (สุพรม) เจ้าเมือง พร้อมด้วยท้าวเพี้ยกรมการ คุมเอาเงินแทนผลเร่วส่วยของหลวงไปทูลเกล้าฯ ถวายณกรุงเทพฯ และไปในงานพระราชพิธีโสกันต์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฏราชกุมาร แล้วพระสุนทรฯ ท้าวเพี้ยเมืองยโสธร ที่คุมเงินส่วย จึงพร้อมกันทำฎีกาน้อมเกล้าฯ ถวายขอรับพระราชทานให้ท้าววรบุตร (หุน) เป็นที่ราชบุตร ท้าวจันศรีสุราชเป็นที่หลวงศรีวรราช แล้วพระสุนทรฯ เลยกราบถวายบังคมลาขึ้นมารับราชการเมืองยโสธร

ครั้นถึงณปีรัตนโกสินทรศก ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) ตรงกับปีเถาะ ตรีนิศก ศักราช ๑๒๕๓ ราชบุตร (หุน) หลวงศรีวรราช (ศรีสุราช) ผู้ช่วย เชิญเอาสัญญาบัตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทานขึ้นไปรับราชการอยู่กับพระสุนทรฯ ครั้นอยู่มา ถึงเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันนั้น พระสุนทรฯ เจ้าเมือง ราชวงศ์ (ฮู่) ถึงแก่กรรม

ในปลายปี ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) นั้น มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง