หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/31

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๒๖

พิชิตปรีชากร เสด็จขึ้นมาประทับอยู่ณเมืองอุบลฯ เป็นข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว แล้วโปรดเกล้าฯ มีลายพระหัตถ์ให้ท้าวสุทธิกุมาร (ทองดี) บุตรอุปฮาด (บา) รับราชการตำแหน่งราชวงศ์

ครั้นถึงณปี ร.ศ. ๑๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕) อุปฮาด (แก่) ราชบุตร (หนุน) หลวงศรีวรราช ผู้ช่วย พร้อมด้วยท้าวเพี้ยกรมการ บอกขอรับพระราชทานหีบศิลาหน้าเพลิงขึ้นมาเผาศพพระสุนทรฯ (สุพรม) เจ้าเมือง แต่หาทันได้เผาไม่

ครั้นปี ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ข้าหลวงต่างพระองค์ผู้สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว โปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิทักษ์สุเทพ ข้าหลวง ท้าวไชยกุมาร กรมการเมืองอุบลฯ ขึ้นมาจัดราชการอยู่เมืองยโสธร แล้วอุปฮาด ราชบุตร หลวงศรีวรราช ท้าวสุทธิกุมาร ผู้รับที่ราชวงศ์ จึงพร้อมด้วยหลวงพิทักษ์สุเทพ ข้าหลวง เผาศพพระสุนทรฯ (สุพรม) เจ้าเมืองยโสธร เสร็จแล้ว บ้านเมืองก็ว่างเปล่าอยู่ มีแต่อุปฮาด (แก่) ราชบุตร (หนุน) หลวงศรีวรราช รับราชการบ้านเมืองอยู่กับหลวงพิทักษ์สุเทพ

ต่อมาในปีเดียวกันนั้น เกิดทัพฝรั่งเศสขึ้นทางเมืองเขมราฐ แห่ง ๑ เมืองเสียมโบก แห่ง ๑ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว