หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พงศาวดารภาคอีสาน
ฉะบับของ
พระสุนทรราชเดช (แข้ ปะทุมชาติ)
กรมการพิเศษ
จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องพงศาวดารและแผ่นศิลาเลขที่ท่านได้จารึกไว้แต่ก่อนเดิมได้ความว่า เดิมตระกูลที่จะได้มาตั้งเป็นเมืองยโสธรมีพ่อตาแม่ยาชื่อว่า พระตา พระวอ ตั้งอยู่บ้านหนองบัวลุ่มภู[1] แขวงเวียงจันทนบุรี มีบุตรเจ้าล้านช้างคนหนึ่งออกมาแต่เวียงจันทนบุรีมาอาศัยอยู่กับพระตา พระวอ ในขณะนั้น ข้างเวียงจันทนบุรี หามีคนใดจะนั่งเสวยเมืองจันทนบุรีมิได้ จึงมาเชิญเอากษัตริย์บุตรเจ้าจันทนบุรีที่มาอาศัยอยู่กับพระตา พระวอ บ้านหนองบัวลุ่มภู ขึ้นเป็นเจ้าจันทนบุรี ในขณะนั้น เจ้าจันทนบุรีจึงแต่งให้กรมการออกมาขอเอาบุตรหลานของพระตา 


  1. บ้านหนองบัวลุ่มภูนี้ ต่อมาตั้งขึ้นเป็นเมืองเรียกว่า เมืองกมุทาสัย บัดนี้เป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอหนองบัวลำภู ขึ้นจังหวัดอุดรธานี มณฑลอุดร