หน้า:พงศาวดารอีสาน - แข้ ประทุมชาติ - ๒๔๗๒.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เอากำลังกับเจ้านครจำปาศักดิ์ เจ้านครจำปาศักดิ์หาให้กำลังไม่ ท้าวคำผงจึงกลับคืนมาหาพระวอ ท้าวฝ่ายหน้า และท้าวก่ำ ข้างเพี้ยสุโภ อรรคฮาต (หำทอง) รู้กระแสว่า พระวอ ท้าวฝ่ายหน้า และท้าวก่ำ แต่งให้ท้าวคำผงไปขอเอากำลังกับเจ้านครจำปาศักดิ์ จึงแต่งให้เพี้ยแก้วอาสาขึ้นไปขอเอากำลังกับเจ้าจันทนบุรี ข้างพระวอ ท้าวฝ่ายหน้า และท้าวก่ำ รู้กระแส จึงได้แต่งให้เพี้ยแก้วโยธา เพี้ยแก้วท้ายช้าง ลงไปทูลขอเอากำลังทัพกับพระเจ้าตากณกรุงเทพฯ พระเจ้าตากจึงโปรดให้เจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ คุมเอากองทัพขึ้นมาเมืองนครจำปาศักดิ์ ก็ยังหามาถึงเมืองนครจำปาศักดิ์ไม่ ฝ่ายข้างเพี้ยสุโภ อรรคฮาต (หำทอง) รู้กระแสว่า กองทัพใหญ่จะขึ้นมาแต่กรุงเทพฯ จึงพากันลอบมองจับเอาพระวอไปได้ แล้วก็เลยเอาพระวอไปฆ่าเสียริมน้ำห้วยพรึงในคืนนั้น ยังแต่ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวคำผง ท้าวก่ำ และท้าวทิดพรม รักษาควบคุมเอาไพร่พลไว้ที่บ้านดู่ บ้านแก และท้าวทิดพรมรักษาควบคุมเอาไพร่พลไว้ที่บ้านดู่ บ้านแก ครั้นเจ้าแม่ทัพใหญ่ขึ้นมาถึงกลางทาง จึงใช้ทูตถือราชสาส์นขึ้นมาถึงพระวอ ท้าวฝ่ายหน้า ท้าวก่ำ ท้าวคำผง และท้าวทิดผง ฝ่ายข้างเพี้ยสุโภ อรรคฮาต (หำทอง) แจ้งกระแสข้อความว่า กองทัพใหญ่กรุงเทพฯ จะมาถึงแล้ว เพี้ยสุโภ อรรคฮาต (หำทอง) ก็เลยพากำลังหลบตัวหนีขึ้นไปทางเวียงจันทนบุรี ครั้นเจ้าพระยาจักรี เจ้าพระยาสุรสีห์ แม่กองทัพใหญ่ ขึ้นมาถึงเมือง