หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/19

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ปราชยํ คัจ์ฉัน์โต อาวราชา ตถาวิโธ มรณํ วา คัจ์ฉติ ฯ เต ราชาโน ตติยวาเร จตุต์ถวาเร จ ชยปราชยา จ นครัญ์จ คามนิคมัญ์จ นานาปเทสัญ์จ เตปิฏกพุท์ธวจนัญ์จ นานาการเณหิ วินาเสน์ติ ฯ

 อถ สัต์ตานํ อกุสลกัม์เมน นานาปเทเสสุ มหาโฆรรูโป พหุสังคาโม อุป์ปัช์เชติ ฯ พหุวินาสา พหุฉาตกา อัญ์ญมัญ์ญวินาภาวา เอกัจ์เจ มนุส์สา มาตาปิตโร จ ปุต์ตทาเร จ ญาติสาโลหิเต จ ฉัฑ์เฑต๎วา ทิโสทิสํ ปลายัน์ติ ฯ เอกัจ์เจ มนุส์สา ปัจ์จามิต์เตหิ จ โจเรหิ จ เต ทิส๎วา อนุพัน์ธัน์เตหิ คเหต๎วา ปหรัน์เตหิ จ วิลุมป์ปัน์เตหิ จ ฆาเตน์เตหิ จ วิหึสยมานา วินาเสน์ติ ฯ เอกัจ์เจ มนุส์สา ทาสัญ์จ ทาสิญ์จ ภิริยัญ์จ กัต๎วา ปัจ์จามิต์เตหิ วิเหฐยิตา พหุทุก์ขา พหุโสกา