หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/23

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตึสวัส์สิโก รัช์ชํ กาเรน์โต มหาปุญ์โญ มหายโส มหาปริวาโร มหิท์ธิโก ส๎ยามธโช ปุพ์พกุสลสัน์นิจโย ปฐมํ นครัญ์จ ปาสาทัญ์จ อารามวิหารอุโปสถาคารานิ จ เจติยัญ์จ การาเปน์โต สุวิภัต์ตํ นานาปกาเรหิ เอกุนวีสติวัส์สานิ สเมน ธัม์เมนสัม์ปัต์ติยํ ฐิโต ทานาทีนิ นานากุสลกัม์มานิ กโรน์โต อายุปริโยสาเม กาลํ อกาสิ ฯ

 ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต ราเมส์สุโร นาม ตึสวัส์สิโก มหาปุญ์โญ สัม์ปัต์ตึ ลภัน์โต ตีณิ วัส์สานิ รัช์ชํ กาเรสิ ฯ

๑๐ ตทนัน์ตรํ มาตุโล พงุมหานายโก นาม รัช์ชํ วิจ์ฉิน์ทิต๎วา ตํ ปัพ์พาเชต๎วา อัฏ์ฐารสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต มหาปุญ์โญ สีลทานาทีนิ พหุปุญ์ญานิ กโรน์โต สุโข อายุก์ขโย กาลํ อกาสิ ฯ