หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๑๑  ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต สุวัณ์ณจัน์โท นาม ตรุโณ สัต์ตทิวสานิ รัช์ชํ กาเรสิ ฯ

๑๒ ตัส๎มึ สมเย โส ราเมส์สุโร ตํ รัช์ชํ ฉิน์ทิต๎วา ฆาเตต๎วา ฉวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต พหุปุญ์ญานิ นานัป์ปการานิ กัต๎วา กาลํ อกาสิ ฯ

๑๓ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต รามราชา นาม มหาปุญ์โญ มหายโส ตีณิ วัส์สานิ รัช์ชํ กาเรสิ ฯ

๑๔  ตทนัน์ตรํ ตัส์ส มาตุโล นคเรน์โท นาม สุวัณ์ณภูมินคเร สามิโก พงุมหานายกัส์ส ญาติโก ตัต์ถ อยุท์ธเย ตํ รัช์ชํ วิจ์ฉิน์ทิต๎วา ตํ ฆาเตต๎วา วีสติวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต พหุปุญ์ญานิ กโรน์โต ทีฆายุโก กาลํ อกาสิ ฯ

๑๕  ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต สาโม นาม ปุพ์เพ ปัจ์ฉา ปรมราชาธิราชา นาม วีสติวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต มหาปุญ์โญ กาลํ อกาสิ ฯ