หน้า:พงศาวดารฯ มคธ แลคำแปล - พนรัตน์ - ๒๔๕๙.pdf/29

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

พหูนิ วา อัป์ปานิ วา กโรน์ตา ราชกิจ์เจสุ ยถาพลํ ยถามูฬ๎หํ นานาการเณหิ กัม์มานิ กริต๎วา มัจ์จุมุขวสัน์ตา อายุปริโยสาเน ยถากัม์มํ คตา ฯ

ปฐมทสราชกถา นิฏ์ฐิตา

๒๐ พุท์ธสัก์กราเช เท๎วสัต์ตติสํวัจ์ฉราธิกานิ เท๎วสํวัจ์ฉรสหัส์สานิ อติก์กัน์เต อุสุภสํวัจ์ฉเร เอต์ถ อโยท๎ยนคเร รามาธิปติโน ปุต์โต สมติจ์จพุท์ธางกุโร นาม ปัญ์จวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต ราชปเวณิฐิโต อหิวาตกโรเคน กาลกโต โหติ ฯ

๒๑ ตทนัน์ตรํ ตัส์ส ปุต์โต วรรัฏ์ฐาธิราชกุมาโร นาม ปัญ์จวัส์สิโก ปัญ์จมาสํ รัช์ชํ กาเรสิ ฯ

๒๒ ตัส์ส รามาธิปติโน ชยราชาสี นาม ภาคิเณย์โย ตํ กุมารํ ฆาเตต๎วา เตรสวัส์สานิ รัช์ชํ กาเรน์โต มหายโส มหัพ์พโล นานาปุญ์ญานิ กโรน์โต กาลํ อกาสิ ฯ