หน้า:พงศาวดาร - ศธ (๑) - ๒๔๔๔.pdf/38

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
หมายเหตุลำดับรัชกาล

ลุศักราช ๑๑๒๖ ปีวอก ฉอศก, พระเจ้าอังวะชื่อ มังระ, แต่งไห้มหานรธาเปนนายทัพยกมาตีพระนครอีก, รบกันอยู่ ๓ ปี.

ลุศักราช ๑๑๒๙ ปีกุญ นพศก, ณวัน ค่ำ, ก็เสียกรุงพระนครศรีอยุทธยาแก่พม่าข้าศึก. พระเจ้าแผ่นดินอยู่ในราชสมบัติ์ได้ ๙ ปี ก็เสียพระนคร, แต่พระชนม์เท่าใดมิได้ปรากฎ

นับลำดับพระเจ้าแผ่นดิน, แต่ได้เสวยราชสมบัติ์ในพระมหานครศรีอยุทธยา, มาเปน ๕ พระวงษ์ คือ วงษ์พระเจ้าอู่ทองเชียงราย ๑๖ พระองค์ วงษ์เชียงรายสุโขไทย ๔ พระองค์ วงษ์ทรงธรรม ๓ พระองค์ วงษ์ปราสาททอง ๙ พระองค์ วงษ์บ้านพลูหลวง ๑ พระองค์ นับได้ ๓๓ พระองค์. นับปีแต่แรกสร้างพระนคร ศักราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก, จนเสียพระนครในศักราช ๑๑๒๙ ปีกุญ นพศก, คิดเปน ๔๑๗ ปีเท่านี้.

พระราชพงษาวดารลำดับพระเจ้าแผ่นดินกรุงเก่าสังเขป,
จบบริบูรณ์.
พระราชพงษาวดารสังเขปที่ ๒ ต่อไป.

(๑) ลุศักราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก, พระเจ้าอู่ทอง ทรงพระนาม สมเด็จพระรามาธิบดี, เปนปฐมราชวงษ์ สร้างกรุงศรีอยุทธยา เสวยสมบัติ์ได้ ๒๐ ปี, สวรรคตในปีรกา เอกศก.

(๒) ลุศักราช ๗๓๑ ปีรกานั้น, สมเด็จพระราเมศวรราชบุตร์เสวยราชสมบัติ์ได้ปี ๑.

(๓) ลุศักราช ๗๓๒ ปีจอ โทศก, ขุนหลวงพงัว ทรงพระนาม สมเด็จ