หน้า:พจนานุกรมกฎหมาย - สมาหารหิตะคดี - ๒๔๗๔.pdf/402

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๙๗
ฬ.

(อักษรตัวนี้ไม่พบคำที่ใช้หรือควรจะได้ใช้ในทางกฎหมายนี้)

อ.
อคติ
อคติ  ความลำเอียง
 ตามกฎหมายลักษณะอินทภาษ ให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีความโดยปราศจากอคติ ๔ ประการ คือ—
 (๑) ฉันทาคติ ความลำเอียงโดยเห็นแก่กันเพราะความรักใคร่
 (๒) โทสาคติ ความลำเอียงโดยโกรธ
 (๓) ภยาคติ ความลำเอียงโดยกลัวเกรง
 (๔) โมหาคติ ความลำเอียงโดยหลงไม่รู้ทัน
 (ดู กฎห์ลักษณะอินทภาษ ในกฎหมายราชบุรี หน้า ๓๕)