หน้า:พรบ ตั้ง กาฬสินธุ์ ๒๔๙๐.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๓๑ เล่ม ๖๔

๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐
๕๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
  •  รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
  •  พระยามานวราชเสวี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่จังหวัดมหาสารคามเสียใหม่ โดยจัดตั้งจังหวัดกาฬนสิธุ์ขึ้น