หน้า:พรบ ตั้ง กาฬสินธุ์ ๒๔๙๐ - คำผิด.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๓๗ เล่ม ๖๔

๑๙ สิงหาคม ๒๔๙๐
๒๑๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

บอกแก้

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๔ ตอนที่ ๓๖ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๔๙๐ หน้า ๔๑๖ บรรทัดที่ ๑๐ คำว่า "จังหวัดกาฬนสิธุ์" ให้แก้เป็น "จังหวัดกาฬสินธุ์"