หน้า:พรบ ตั้ง สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร นครนายก ๒๔๘๙.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๒๙ เล่ม ๖๓

๙ พฤษภาคม ๒๔๘๙
๓๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
จัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครนายก
พุทธศักราช ๒๔๘๙
อานันทมหิดล
ตราไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๙
เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า