หน้า:พรบ ป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ ๒๔๗๖.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๖
เล่ม ๕๐ หน้า ๖๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติจัดการป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ
พุทธศักราช ๒๔๗๖
ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรที่จะจัดการป้องกันรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญ