หน้า:พรบ ป้องกันรักษารัฐธรรมนูญ ๒๔๗๖.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๕๐ หน้า ๖๓๘
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

เมื่อกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประกันทัณฑ์บน และวินิจฉัยเห็นเป็นถ่องแท้ว่า ผู้ต้องหาจะปฏิบัติการตามที่ยอมรับรองได้ ก็ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้เพิกถอนคำสั่งเดิมเสียก็ได้

ประกาศมาณวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๗๖ เป็นปีที่ ๙ ในรัชชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี