หน้า:พรบ อนุมัติ พรก นิรโทษกรรม ๒๔๘๘.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

๗ สิงหาคม ๒๔๘๘

เล่ม ๖๒ ตอนที่ ๔๒
๔๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
อนุมัติพระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิด
ฐานกบถและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘
พุทธศักราช ๒๔๘๘
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗)
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘
เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน