หน้า:พรบ เทียบ รมต ๒๔๗๕.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๔๗๕
เล่ม ๔๙ หน้า ๕๗๗
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
พระราชบัญญัติ
เทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อน
พุทธศักราช ๒๔๗๕
ประชาธิปก ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า เป็นการสมควรจะประกาศเทียบตำแหน่งรัฐมนตรีกับตำแหน่งเสนาบดีแต่ก่อนไว้ให้แจ้งชัด