หน้า:พรบ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๒๕๓๐.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครองครองที่ดินที่ต้องเวนคืนท้ายพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ในท้องที่ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๓๐
 • แปลง
 • หมาย
 • เลขที่
 • ชื่อเจ้าของหรือ
 • ผู้ครอบครอง
ตั้งบ้านเรือนอยู่ ที่ดินตั้งอยู่ หนังสือสำคัญ
 • เนื้อที่ตาม
 • หนังสือสำคัญ
 • เนื้อที่ที่ต้อง
 • เวนคืน
หมายเหตุ
แขวงหรือตำบล เขตหรืออำเภอ จังหวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท เลขที่ ระวาง เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา
๑. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๙๖
 • ๑๙–๑๘น
 • ๕–๕ฉ
๔๒ ๙๙ ๒๖ ๔๐ ๒๖ ๔๐
๒.
 • นางหวาน อยู่เปรม
 • นางคำ ใจแคล้ว
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๕๒
 • ๑๔น
 • ๕อ
๔๙ ๕๕ ๒๙ ๒๐ ๒๙ ๒๐
๓. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๕๔
 • ๑๙–๑๘น
 • ๕–๔อ
๕๐ ๕๗ ๒๔ ๙๐ ๒๔ ๙๒
๔. นางสาวนิลรัตน์ ค้ำพันธ์ ตลาดน้อย สัมพันธ์วงศ์
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๔๖
 • ๑๙–๑๘น
 • ๖–๖อ
๓๑ ๔๕ ๒๕ ๘๐ ๒๕ ๘๐
๕. นางถาวร พุ่มแพร บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๒๔๑๕
 • ๑๘น
 • ๕อ
๑๔๘ ๑๗๒ ๑๐ ๑๐
๖.
 • นายขาว ไกรสมจิตร
 • นายผล (ต้นฉบับตรงนี้อ่านไม่ออก)
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี – ที่มีการครอบครอง – ๕๐
๗. นายประกิต ธรรมสุริเชษฐ์
 • ป้อมปราบ
 • ศัตรูพ่าย
 • ป้อมปราบ
 • ศัตรูพ่าย
 • กรุงเทพ
 • มหานคร
คลองหนึ่ง
 • คลอง
 • หลวง
ปทุมธานี โฉนด ๑๓๘๔
 • ๑๘น
 • ๖อ
๑๕๕ ๑๗๙ ๔๗ ๔๗