หน้า:พรบ แก้ไขเพิ่มเติม ปอ (๐๖) ๒๕๒๖ คำผิด.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๙๗

๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๖
๑๙๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

แก้คำผิด

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๕๓ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๖ หน้า ๓ ข้อความ หมายเหตุ บรรทัดที่ ๒ คำว่า "มาตรา ๔๑" ให้แก้เป็น "มาตรา ๕๑"แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๙๗ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๒ (แถวหลัง) คำว่า "พลทหาร ประเสริฐ ทนันชัย" ให้แก้เป็น "พลทหาร ประเสริฐ ทนันไชย"

เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๑๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๑ (แถวหลัง) คำว่า "พลตำรวจ นิคม ประทันจะ" ให้แก้เป็น "พลตำรวจ ศิรสิษฐ์ ปะทันจะ"

เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๒๐ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๑๕ หน้า ๑๕๖ บรรทัดที่ ๑๗ (แถวหน้า) คำว่า "นายเช้า สันดุน" ให้แก้เป็น "นายเช้า สันตุน"

เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๖๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ หน้า ๑๑ บรรทัดที่ ๒๑ (แถวหน้า) คำว่า "จ่าสิบตำรวจ บุญมี ราชบัญฑิต" ให้แก้เป็น "จ่าสิบตำรวจ บุญมี ราชบัณฑิต"

เล่ม ๙๐ ตอนที่ ๓๓ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๑๖ หน้า ๕๑ บรรทัดที่ ๑๙ (แถวหน้า) คำว่า "พลทหาร หล่อ ธรรมลังกา" ให้แก้เป็น "พลทหาร หล่อย ธรรมลังกา"