หน้า:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
พ ร ะ ก วี นิ พ น ธ์
ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สำนักพิมพ์ "อุดม"
จัดพิมพ์ พ.ศ. 2487
มีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ