หน้า:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/13

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
6
 เร่งสรรค์รากษสกล้า กลางรณ รงค์แฮ
เคยศึกคร่ำการกล ศึกพร้อม
ผิวฉัตรปิดสุริยน พะยับมืด มิดนา
ให้กระหน่ำกระหนาบล้อม ล้มล้างอรินทร์พาล ฯ
 มนตรีเตรียมตรวจต้อง ตามสาส์น สั่งแฮ
รุ่งฤกษ์เชิดฉัตรกาญจน์ ก่ำแก้ว
เดชะฉัตรพรหมาน รังสฤษดิ์
ภาคพิภพกำธรแผ้ว มืดด้านดัสกร ฯ
 เห็บอับอากาศอ้ำ อนธการ
สมคิดจิตต์ขุนมาร ชื่นช้อย
ชวนคณะวรนงคราญ ยุรยาตร
โดยราชวิถีคล้อย คลาดเคล้าคลาจรัญ ฯ
 บัดเถลิงชั้นฉัตรก้ำ กึ่งสวรรค์
สรพฤบสรพรั่งสาวสรรค์ แซ่ซ้อง
ต่างดูพวกพลขันธ์ เขตร์ศึก
สิบพักตร์พักตร์ผ่องพร้อง พร่ำอ้ออวดบุญ ฯ