หน้า:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/25

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
18
 ขุนม้าจูงมิ่งม้า มาพลัน
อาลักษณ์เชิญสารสุวรรณ ผูกเข้า
เวียนเทียนเจ็ดรอบบัน ลือพาทย์ ประโคมแฮ
แล้วประกาศเทพเจ้า ทั่วทั้งไตรสถาน ฯ
 สรรพเสร็จปล่อยอัศวแคล้ว คลาจร
วายุบุตรตามอัสดร ดุ่มเต้า
ปาางองค์อดิศร สองกนิษฐ์ รามแฮ
ทรงรถยกพลเร้า สุดท้ายภายหลัง
 กล่าวกับองค์พี่น้อง เนากุฎี ดงเอย
ลาบาทพระชนนี นาถเจ้า
จักใคร่เที่ยวไพรศรี หวังสุข เกษมแฮ
นางสดับดาลจิตต์เร้า รุ่มร้อนฤทัยไหว ฯ
 พลันห้ามปิยบุตรด้วย เกรงภัย
สองบ่ฟังร่ำไร โศกสอื้น
จนจิตต์จึ่งอวยชัย ยอมอนุ ญาตนา
สองสดับกลับชื่นชื้น ชอบน้ำใจเกษม ฯ