หน้า:พระกวีนิพนธ์ฯ - ดำรงราชานุภาพ - ๒๔๘๗.pdf/32

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
25
 ลืมแสดงไปน่อยล้า เลยเหมาะ มาแล
อันศัพท์ความจนฉะเพาะ เท่านั้น
คือทุกข์ที่เกิดเพราะ มีไม่ พอแฮ
แปลรวม "จน" ทุกชั้น เช่นเข้าใจกัน
เลขาธิการ

วชิรญาณ เล่ม 3 จ.ศ. 1249 หน้า 202.

ว่าด้วยเสื้อขาด
 โดยเราเป็นแต่ม้า งมงาย โง่แฮ
ย่อมกอบสุจริตหมาย ชีพเลี้ยง
สินทรัพย์ไม่มีหลาย พอเผื่อ
ที่จะเลี้ยงเพื่อนเพี้ยง เพื่อนบ้านอันจน
 คนแคลนมีพละทั้ง สุขเป็น ทรัพย์แฮ
สงวนสัตย์ทนเข็ญเข็น อาตมเกื้อ
ใครใคร่ประพฤติเห็น เสมอกล่าว นี้นา
แสนขัดจนสวมเสื้อ ขาดข้าคงชม