หน้า:พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ๒๔๘๘.pdf/1

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๖๐ เล่ม ๖๒

๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘
๖๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

ตราราชโองการ
ตราราชโองการ
พระราชกฤษฎีกา
ยุบสภาผู้แทนราษฎร
พุทธศักราช ๒๔๘๘
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๘)
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘
เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชชกาลปัจจุบัน