หน้า:พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ๒๔๘๘.pdf/3

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ตอนที่ ๖๐ เล่ม ๖๒

๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘
๖๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
  • นายกรัฐมนตรี