หน้า:พระราชดำรัสฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน - ๒๔๗๐.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๗)


ว่าด้วยกรมพระคลังต่าง ๆ หน้า ๓๗
ว่าด้วยพระคลังสินค้า ,, ๓๘
ว่าด้วยคลังในซ้ายในขวา ,, ๓๙
ว่าด้วยคลังราชการ ,, ๔๑
ว่าด้วยคลังวิเสศ ,, ๔๑
ว่าด้วยกรมพระคลังสวน ,, ๔๑
ว่าด้วยประโยชน์แห่งการคลัง ,, ๔๒
ว่าด้วยกรมภูษามาลา ,, ๔๓
ว่าด้วยราชการทหารแต่แบ่งไว้ในฝ่ายพลเรือน ,, ๔๔
ว่าด้วยกรมล้อมพระราชวัง ,, ๔๔
ว่าด้วยราชการพลเรือนแต่แบ่งไว้ในฝ่ายทหาร ,, ๔๕
ว่าด้วยกรมแสงปืนโรงใหญ่ ,, ๔๕
ว่าด้วยกรมช้างกรมม้า ,, ๔๕
ว่าด้วยราชการทหารแบ่งไว้ฝ่ายทหาร ,, ๔๖
ว่าด้วยกรมอาษาแปดเหล่า ,, ๔๖
ว่าด้วยกรมอาษายี่ปุ่น กรมอาษาจาม กรมฝรั่งแม่นปืน กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง กรมแตรสังข์ กรมกลองชนะ ,, ๔๘
ว่าด้วยกรมกองมอญ ,, ๔๘
ว่าด้วยกรมพระตำรวจหน้าแปดกรม กรมพลพัน กรมทนายเลือก กรมคู่ชัก กรมทหารใน กรมรักษาพระองค์ ,, ๔๙
ว่าด้วยกรมทหารที่เกิดขึ้นภายหลัง ,, ๕๑