หน้า:พระราชดำรัสฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน - ๒๔๗๐.pdf/11

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
(๘)


ว่าด้วยการฝึกทหารในปลายรัชกาลที่ ๓ แลรัชกาลที่ ๔ ,, ๕๒
ว่าด้วยการเกณฑ์ทหารในรัชกาลที่ ๔ ,, ๕๔
ว่าด้วยกรมช่างสิบหมู่ ,, ๕๖
ว่าด้วยความจำเปนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรูปการเดิม ,, ๕๖
ว่าด้วยแบ่งราชการเปนสิบสองส่วน ,, ๕๗
ว่าด้วยการประชุมตามแบบเดิม ,, ๖๐
ว่าด้วยการตั้งที่ปรึกษาราชการแผ่นดินแลที่ปรึกษาส่วนพระองค์ ,, ๖๐
ว่าด้วยเปลี่ยนกฎหมายโดยไม่ประกาศเลิกล้างของเก่า ,, ๖๑
ว่าด้วยไม่มีกฎหมายกำหนดพระบรมราชานุภาพของพระเจ้าแผ่นดินสยาม ,, ๖๒
ว่าด้วยพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขการปกครอง ,, ๖๔