หน้า:พระราชดำรัสฯ แก้ไขการปกครองแผ่นดิน - ๒๔๗๐.pdf/8

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
สารบารพ์
พระราชนิพนธ์คำนำ ต้นสมุด
พระราชปรารภที่จะแก้ไขการปกครอง หน้า
ว่าด้วยการปกครองแต่เดิมซึ่งจัดเปน ๖ กรม ,,
ว่าด้วยน่าที่กรมมหาดไทยแลกรมพระกระลาโหม ,,
ว่าด้วยเหตุที่กรมท่าได้บังคับการหัวเมือง ,,
ว่าด้วยศาลชำระความกรมมหาดไทยแลกระลาโหม ,,
ว่าด้วยกรมมหาดไทยแลกระลาโหมได้ว่าภาษีอากร ,,
เทียบตำแหน่งกรมมหาดไทยแลกระลาโหมกับเสนาบดีต่างประเทศ ,,
ว่าด้วยเสนาบดี ๔ ตำแหน่งที่เรียกว่าจตุสดมภ์ ,,
ว่าด้วยน่าที่พระคลัง กรมท่า ,,
ว่าด้วยน่าที่กรมเมือง ,,
ว่าด้วยน่าที่กรมวัง ,, ๑๐
ว่าด้วยน่าที่กรมนา ,, ๑๑
ว่าด้วยความบกพร่องของกรมทั้ง ๖ ,, ๑๒
ว่าด้วยกรมแยกใน ๖ กรมแบ่งได้เปน ๔ พวก ,, ๑๓
ว่าด้วยกรมแยกทั้ง ๔ พวก ,, ๑๓
ว่าด้วยราชการพลเรือนที่แบ่งไว้ผ่ายพลเรือน ,, ๑๓
ว่าด้วยน่าที่กรมพระสุรัศวดี ,, ๑๔
ว่าด้วยน่าที่กรมลูกขุน ,, ๑๖
ว่าด้วยศาลที่กำหนดมาในพระธรรมนูญ ,, ๒๑