หน้า:พระราชธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕.pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
เล่ม ๔๙ หน้า ๑๖๗
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป

มาตรา  อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย

มาตรา  ให้มีบุคคลและคณะบุคคลดั่งจะกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรตามที่จะได้กล่าวต่อไปในธรรมนูญ คือ

 กษัตริย์

 สภาผู้แทนราษฎร

 คณะกรรมการราษฎร

 ศาล

หมวด ๒
กษัตริย์

มาตรา  กษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศ พระราชบัญญัติก็ดี คำวินิจฉัยของศาลก็ดี การอื่น ๆ ซึ่งจะมีบทกฎหมายระบุไว้โดยฉะเพาะก็ดี จะต้องกระทำในนามของกษัตริย์

มาตรา  ผู้เป็นกษัตริย์ของประเทศ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การสืบ