หน้า:พระราชบัญญัติภาษีชายโสด ๒๔๘๗.pdf/4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

18 มกราคม 2487

ตอนที่ 6 เล่ม 61
84
ราชกิจจานุเบกสา

(ง) เปนโรคติดต่อหย่างร้ายแรง

(จ) ทำการสมรสไม่ได้ โดยมีอวัยวะสืบพันธุ์ไม่สมบูรน์

(ฉ) เปนบุคคลวิกลจริต หรือ

(ช) รับราชการทหานกองประจำการหรือตำหรวดตามกดหมายว่าด้วยการรับราชการทหาน

ไห้ได้รับยกเว้นพาสีชายโสด

มาตรา 8 ไห้รัถมนตรีว่าการกะซวงการคลังรักสาการตามพระราชบัญญัตินี้

  • ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
  • จอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • นายกรัถมนตรี