หน้า:พระราชบัญญัติแก้ไขวิธีพิจารณาความอาชญา ๒๔๗๗ (ฉ๓).pdf/2

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๘๗
เล่ม ๕๒ หน้า ๓๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งรัฐธรรมนูญ จึ่งมีคำสั่งนี้ว่า ให้ประกาศพระราชบัญญัติที่ว่านั้นในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

  • สั่งมาณวันที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘
  • นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
  • นายกรัฐมนตรี