หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/10

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว

ผู้ใดเลย ด้วยคุณธรรมข้อนี้ย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่บุตรภรรยา, วงศ์ญาติ, มิตรสหาย และผู้ใกล้ชิดโดยทั่วกัน ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ท่านเป็นบิดาที่ประเสริฐสุดของลูก

ท่านเริ่มป่วยด้วยโรคชราเสาะแสะเรื่อยมาประมาณ ๒ เดือนเศษ แต่ด้วยความเข้มแข็งแห่งจิตใจ ไม่ใคร่จะคร่ำครวญต่อทุกขเวทนา อดกลั้นไว้แต่ผู้เดียวด้วยขันติธรรม กำลังลดน้อยถอยลงตามลำดับ สังขารไม่อาจที่จะต้านทานพยาธิภัยต่อไปได้ จึงถึงแก่กรรมโดยสงบบริบูรณ์พร้อมทั้งสติสัมปชัญญะเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๐๔ เวลา ๑๐.๕๐ น. อายุได้ ๗๑ ปีเศษ.

อนิจฺจา วต สงฺขารา