หน้า:พุทธชัยมงคล ๘ - ๒๕๐๔.pdf/12

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว


  • พาหุํ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ
  • คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
  • ทานาธิธมฺมวิธินา ชิตวา มุนินฺโท
  • ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ฯ.

"พระยามารนิรมิตแขนพันหนึ่งถืออาวุธครบทุกมือ ขี่ช้างครีเมขล์ พร้อมด้วยเสนาโห่ร้องกึกก้อง เข้ามาผจญพระพุทธเจ้า พระองค์ก็ให้พ่ายไปด้วยวิธีที่ชอบ มีทานเป็นต้น ด้วยเดชะความชนะของพระพุทธเจ้านั้น ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่านเถิด"

เรื่องมีว่า พระพุทธเจ้าประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์สูง ๑๔ ศอกใต้ต้นโพธิอัสสัตถพฤกษ์ บ่ายพระพักตร์สู่ปราจีนทิศ ผันพระปฤษฎางค์ไปข้างต้นพระมหาโพธิ คู้